System sterowania

Automatyczny system sterowania EKOPOL 1 przeznaczony jest do automatycznego prowadzenia cyklu suszenia drewna w suszarniach i parzelniach komorowych. Zapewnia optymalne suszenie materiału dzięki ścisłemu przestrzeganiu parametrów.

suszarnie do drewna

Zalety nowego sterownika

 • łatwa obsługa
 • nowoczesny, w pełni cyfrowy system sterowania,
 • łatwy i intuicyjny proces programowania pracy suszarni (suszarń),
 • pełna wizualizacja procesów technologicznych na kolorowym ekranie dotykowym o wielkości 10,2 cala, na którym widać nie tylko bieżące wartości ale również przebieg całego procesu,
 • łatwy sposób połączenia z współczesnymi urządzeniami mobilnymi (laptop, tablet, smartfon itp.) oraz sterowanie procesami za ich pomocą,
 •  nowoczesny design
 • prezentacja algorytmu suszenia w dogodny dla użytkownika sposób zarówno w postaci tabeli jak i kolorowych wykresów co ułatwia szybką analizę,
 • wyświetla w czasie rzeczywistym wszystkie aktualne parametry pracy suszarni
 • wyświetlanie stanu wszystkich urządzeń wykonawczych,
 • nadzorowanie i regulacja pracy wszystkich urządzeń wykonawczych,
 • automatyczna eliminacja błędnych odczytów z nieprawidłowo podłączonych sond ,
 • optymalizuje wykorzystanie energii elektrycznej poprzez dostosowanie prędkości i kierunku obrotów wentylatorów do suszonego materiału,
 • optymalizuje wykorzystanie energii cieplnej poprzez dostosowanie prędkości obiegu medium grzewczego do potrzeb energetycznych suszarni,

W sterowniku na podstawie zadanego gatunku drewna, jego grubości oraz danych zebranych z czujników pomiarowych zostają wyznaczone właściwe charakterystyki do prowadzenia procesu suszenia.

Podczas prowadzonego procesu suszenia na podstawie tych charakterystyk i mierzonych na bieżąco parametrów drewna wyznaczane są parametry klimatu
w komorze suszarniczej.

W sterowniku zapisanych jest 20 standardowych programów suszenia oraz miejsce do wprowadzania nawet do 99 własnych programów. Oczywiście użytkownik może modyfikować parametry procesu suszenia według własnego doświadczenia.

Wizualizacja

W standardowym wyposażeniu mamy do dyspozycji kolorowy ekran dotykowy o wielkości 10,2 cala. na którym widać nie tylko bieżące wartości ale również przebieg całego procesu. Algorytm suszenia może być zaprezentowany zarówno w postaci tabeli jak i kolorowych wykresów co ułatwia szybką analizę. W odróżnieniu od starych układów sterowania architektura obecnych układów sterowania jest mniej schematyczna. Jeżeli użytkownik ma trzy suszarnie to może korzystać z dowolnej ilości ekranów. Suszarnik stojący przy suszarni nr 2 może nie ruszając się z miejsca po skontrolowaniu komory nr 2 przełączyć ekran na obserwację innej suszarni. Możliwa jest sytuacja gdzie dla kontroli jednej suszarni zainstalowane będą dwa ekrany (jeden przy suszarni a drugi w pomieszczeniu kierownika). Ponadto możliwa jest również praca suszarni bez ekranu; suszarnik za pomocą smartfonu może kontrolować proces z dowolnej komory

Oprogramowanie występuje w języku polskim, angieskim, niemieckim i rosyjskim. 

Praca suszarni może być kontrolowana zdalnie za pomocą różnych urządzeń podłączonych do sieci Internet lub sieci zakładowej (PC, tablet, telefon). Po zakończonym procesie system może wysłać na e-mail protokół suszenia, jak również może zasygnalizować ewentualne błędy i przesłać drogą elektroniczną. Za pomocą sieci możliwe jest pobieranie wykresów, modyfikacja konfiguracji urządzenia, a nawet unowocześnianie oprogramowania

Na ekranie znajdują się podstawowe informacje na temat wsadu oraz aktualnego stanu procesu suszenia. Można w sposób natychmiastowy mieć przegląd sytuacji. Na zielono mamy parametry podstawowe : gatunek, grubość wilgotność zadana oraz czas suszenia oraz sumaryczny czas pracy kominków i natrysku. Po lewej stronie mamy główne parametry sterowania klimatem. Aby widzieć czy nie ma problemów wystarczy porównać wartości zadane oraz aktualnie zmierzone.

Program suszenia obrazowany jest w formie tabeli. System automatycznie segreguje kolejne fazy suszenia w zależności od wilgotności przełączającej drewna. Naciskając na dowolną kolumnę użytkownik otrzymuje jej powiększenie i może modyfikować interesujące go parametry (różnica psychrometryczna – gradient suszenia, wilgotność powietrza oraz UGL są parametrami zależnymi modyfikacja jednego z nich powoduje zmianę pozostałych). Górna połowa ekranu może służyć do obrazowania graficznego algorytmu suszenia lub do wyświetlania innych parametrów programu suszenia. Modyfikacje są możliwe tylko po uprzednim wpisaniu kodu uprawniającego. Można modyfikować program aktualny lub tworzyć inne programy w trakcie suszenia (programowanie i suszenie realizowane są niezależnie)

System pomiarowy

UGL - wilgotność równoważna powietrza wyrażona w % – mierzona najczęściej za pomocą cienkiej próbki papieru lub drewna. Zakres wilgotności UGL rejestrowany w suszarni zawiera się od 0 do 35% - fizycznie mierzone wartości z uwagi na trudności pomiaru zaczynają się od 2% a kończą na 25%

Różnica psychometryczna - wyrażona w stopniach C
Do pomiaru wilgotności powietrza można użyć dwóch termometrów – pierwszy zwykły termometr wskazujący temperaturę w suszarni – tak zwany termometr suchy oraz drugi termometr systematycznie oziębiany za pomocą energii parowania wody – termometr mokry – na którym znajduje się mokra szmatka. Różnica wskazań tych termometrów – określa wilgotność powietrza. Dla przykładu jeżeli w suszarni znajduje się bardzo mała ilość pary wodnej to następuje bardzo duże parowanie i termometry wskazują dwie bardzo oddalone od siebie temperatury 60 i 40 C co wskazuje że mamy do czynienia z bardzo ostrym klimatem – suchym powietrzem.