ekopol Nowy Sącz ekopol Nowy Sącz

Suszarnie ośmiokomorowe

Jesień 2014 zaowocowała uruchomieniem kolejnych ośmiu komór wykorzystujących ciepło z biogazowni. Dzięki energii cieplnej uzyskanej z chłodzenia generatora zasilanych jest 16 komór typu EKOPOL.